Uruchamianie Ubuntu bez hasła

To jest lepsze automatyczne tlumaczenie tego artykulu.
Uruchamianie Ubuntu, jeśli nie pamiętasz hasła

Należy wykonać następujące kroki, aby usunąć hasło i wprowadź nowy:

Włącz komputer i po opuszczeniu naciśnij ESC Wiersz

Następnie naciśnij klawisz e, aby edytować

Jeśli używasz więcej niż jeden zwój jądra korzystania i presionanuevamente i
Przejdź do ostatniej linii i dodaj następujący: rw init = bin Ubuntu Ubuntu bash

Naciśnij klawisz Enter, a następnie uruchom system z b

Teraz system uruchomi się z korzeniem i Ubuntu

Umieść tuusuario siguientepasswd

A potem pamiętam hasła

Wreszcie ponownie uruchomić Ubuntu i wszystko sortowane.

sortowane Ubuntu, Ubuntu bashPress