Ochrona hasło pliku programu Word

To jest lepsze automatyczne tlumaczenie tego artykulu.

Czasem pracy z dokumentami, które nie mają być postrzegane przez innych, a nawet udostępniać komputer z innymi ludźmi, a boją się otworzyć nasze pliki i modyfikować je. Aby temu zapobiec, możemy nauczyć się chronić swoje dokumenty Word z hasłem. Są trzy proste kroki:
– W pasku menu Otwórz plik i wybierz Zapisz jako (lub naciśnij klawisz F12) – Wprowadź sekcję Narzędzia znajdującego się obok przycisku Zapisz, i tam wybrać opcję Opcje ogólne.

– Można wybrać hasło, które można otworzyć plik (Open hasło), a także, aby chronić go przed włączeniem elementów (podać hasło).

Inne sposoby, aby dostać się do opcji, aby zapisać dokument z hasłem:

Otwórz menu, a następnie przejdź do sekcji Informacje i wreszcie Chroń dokument.

Idź do przeglądu (Word 2007 i później) menu i kliknij przycisk Chroń dokument, w którym masz jakieś bardziej szczegółowe opcje.

dokumenty programowe, elementy oprogramowania, fileSometimes oprogramowania, opcje oprogramowania, oprogramowanie innych, znajduje się oprogramowanie