Korzystanie z narzędzi w poziomach CorelDraw

To jest lepsze automatyczne tlumaczenie tego artykulu.

Gdy planujemy zaprojektować i grafiki, wymagających użycia drabiny lub rzeczywistych pomiarów, CorelDraw oferuje szereg narzędzi do pracy bezpośrednio kreślenia rysunków stworzonych na granice. W ten sposób, można zasygnalizować dokładnej wielkości odcinka lub linii prostej, która jest przydatna do robót architektury lub wymagające rzeczywiste pomiary.

Ten zestaw narzędzi składa się z równoległych wymiarach, wymiary poziome i pionowe, kątowe wymiarów, wysokości segmentu i zanotować 3 punkty.

Każdy może zostać wykorzystane do zaplanowania rysunki, wykresy matematyki lub innych prac, które wymagają dokładnych pomiarów.

narzędzia bar w drabiny, narzędzia Corel bar w pomiarach pasek narzędzi firmy Corel, narzędzia Corel Corel zapewnia bar w pasek narzędzi, Pasek narzędzi firmy Corel, stworzył narzędzia kreskowe w firmie Corel, w Corel wymaga, w granicach paska narzędzi firmy Corel, w punktach, w rysunków kreskowych w grafach narzędzi firmy Corel, w wymiarach pasek narzędzi firmy Corel