Korzystanie z narzędzi interaktywnych w firmie Corel

To jest lepsze automatyczne tlumaczenie tego artykulu.

Kiedy potrzebujemy do pracy na szybkie i efektywne wypełnianie grafiki wektorowe, a my chcemy do wizualizacji wyników, Corel interaktywne narzędzia zapewnia nam idealny do tego zadania.

Istnieją dwa rodzaje narzędzi w zestawie: interactive napełniania, do barwienia obiektu na gradiencie i narzędzie do napełniania mesh, który generuje siatkowe obszar na graficzne wektora określić kolor w każdym węźle siatki i w ten sposób osiągnąć bardzo ciekawe efekty niezależnych.

narzędzia bar w wynikach firmy Corel, narzędzia Corel generuje bar w ilustracjach Pasek narzędzi firmy Corel, narzędzia gridded kreskowych w firmie Corel, Pasek narzędzi firmy Corel, w Corel zapewnia, w skutkach bar w narzędzia