Jak wejść do BIOS w systemie Windows XP Professional

To jest lepsze automatyczne tlumaczenie tego artykulu.

Instrukcje

Włącz komputer.

Na dole ekranu. Nie będzie komunikat, który mówi, nacisnąć przycisk, aby wejść do ustawień.

W większości zdolne systemów operacyjnych Windows XP Professional, a hasło zostanie F1, F2, F10, DEL lub ESC.

Naciśnij klawisz dostępu.

Wprowadź hasło, jeśli zostało ustalone. Domyślnie nie ma hasła.

bios dostępu, system BIOS, ustanowione bios, ustawienia BIOS