Jak sprawdzić wersję systemu BIOS w systemie Windows XP

To jest lepsze automatyczne tlumaczenie tego artykulu.

Instrukcje

Kliknij polecenie Wszystkie programy w menu Start w systemie Windows XP.

Otwórz akcesoria Narzędzia systemowe jednego folderu.

Kliknij opcję System, aby dostać się do okna Informacje o systemie.

Kliknij na zakładkę Podsumowanie Systemu w lewym panelu okna.

Znajdź element BIOS datę wersji BIOS po prawej stronie okna.

Czytaj wersję BIOS, a data premiery w kolumnie Wartość.

aktualizowane włączone BIOS, BIOS, bios gromadzi, bios obejmuje wyniki bios, BIOS umożliwia, urządzenia bios