Jak otworzyć BIOS w systemie Windows 7

To jest lepsze automatyczne tlumaczenie tego artykulu.

Instrukcje

Wyłącz komputer. Można otworzyć tylko BIOS tuż przed pojawieniem się logo systemu Microsoft Windows 7 przy rozruchu.

Włącz komputer.

Naciśnij kombinację klawiszy, aby otworzyć BIOS BIOS komputera. Wspólny klucz, aby otworzyć BIOS są F2, F12, Delete, lub Esc. Wiele zespołów pokazać klucz musi być wciśnięty, aby otworzyć BIOS przed załadowaniem systemu operacyjnego Windows 7.

bios elementy wykonuje układy BIOS, wciśnięty bios otworzyć, wyświetlonym bios bios