Automatycznego wyłączania komputera

To jest lepsze automatyczne tlumaczenie tego artykulu.
Automatyczne zamykania systemu Windows

Istnieje wiele narzędzi, aby komputer, aby wyłączyć się automatycznie w określonym czasie, ale jeśli jesteś w pośpiechu i nie chcesz, aby zbadać wiele na ten temat, Windows zapewnia prostą funkcję do wykonania tego zadania.

To polecenie, które można uruchomić z konsoli systemu Windows, który można uzyskać dostęp z pola Uruchom, pisania CMD lub będzie automatycznie zamknąć system Windows Wszystko Automatyczne wyłączenie systemu Windows automatycznie zamknąć okno wiersza polecenia systemu Windows.

Polecenia, które uruchamia automatyczne wyłączenie komputera nazywa Shutdown, a do pracy na konsoli musi napisać, co następuje:
Shutdown -s -t 30Shutdown -s jest rzeczywista komenda, a t oznacza czas, że będzie koniec umieścić wyraźną wartość w sekundach.

W powyższym przykładzie, system Windows automatycznie wyłączy się w ciągu 30 sekund.

Automatyczne wyłączenie dostępu systemu Windows, automatyczne wyłączenie systemu Windows, automatyczne wyłączenie systemu Windows wskazuje, Automatyczne wyłączenie systemu Windows zapewnia, oznaczone Automatyczne wyłączenie systemu Windows, zwane sekund Automatyczne wyłączenie systemu Windows